Przejdź do stopki

Oferty pracy - jednostki organizacyjne miasta

Treść

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania dokumentów Lista kandydatów

Wyniki naboru

Młodszy Opiekun w Klubie „Senior+” 28.05.2024 r. 18.06.2024 r.    

Kierownik Klubu "Senior +"

20.03.2024 r. 22.04.2024 r.    
Kierownik Klubu "Senior+" 27.02.2024 r. 13.03.2024 r    
Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie, ul. W. Sapety 8 22.01.2024 r. 15.02.2024 r.   wynik
Pracownik Socjalny w MOPS 06.11.2023 r. 24.11.2023 r. lista wynik
Pracownik Socjalny w MOPS 04.10.2023 r. 23.10.2023 r. lista wynik
Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Imielinie 02.01.2023 r. 13.01.2023 r.   wynik
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Imielinie, ul. Świętego Brata Alberta 53 b 29.11.2022 r. 30.12.2022 r. lista wynik
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Imielinie, ul. W. Sapety 10 21.02.2022 r. 08.04.2022 r. lista

informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Pracownik Socjalny w MOPS 14.02.2022 r. 15.03.2022 r. lista wynik
Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 04.06.2021 r. 10.08.2021 r.   informacja
Podinspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 17.03.2021 r. 26.04.2021 r.   wynik
Konkurs
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Imielinie, ul. K. Miarki 7
02.03.2021 r. 23.03.2021 r.   wynik
Pracownik Socjalny w MOPS 16.07.2020 r. 21.08.2020 r.   wynik
Procownik Socjalny w MOPS 10.04.2020 r. 30.06.2020 r.   wynik
Kucharz w Szkole Podstawowej nr 2 05.02.2020 r. 28.02.2020 r.   wynik
Asystent rodziny w Miesjkim Óśrodku Pomocy Społecznej 16.01.2020 15.02.2020 r.   wynik
Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej 16.12.2019 31.01.2019 r.    wynik
 Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 27.11.2019 r. 16.12.2019 r.   wynik

275340