Przejdź do stopki

Zastępca Burmistrza

Treść

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr inż. Krzysztof Szluzy

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności :

  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
  2. sprawowanie funkcji Burmistrza Miasta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków,
  3. współdziałanie z Radą Miasta i jej komisjami w zakresie swojego działania,
  4. wykonywanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów,
  5. sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych mu referatów,
  6. pełnienie obowiązków kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.

253079