Przejdź do stopki

Książka teleadresowa

Treść

URZĄD MIASTA IMIELIN
ul.Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. 32 225 55 05 , 32 225 55 06, 32 225 60 94

e-mail: burmistrz@Imielin.pl

Bezpośrednie połączenie uzyskamy wybierając numer 32 2254 + nr wewnętrzny

Biura Oznaczenie Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Nr wewnętrzny
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - płace 100
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - płace 101
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - płace 102
14 FB Referat Finansowo-Budżetowy - podatki 103
16 FB Referat Finansow-Budżetowy - podatki 104
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - środki unijne 133
16B FB Kasa 106
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - księgowość 107
16 FB Referat Finansowo-Budżetowy - budżet 108
16A FB Referat Finansowo-Budżetowy - księgowość 109
22 FB Skarbnik Miasta 110
15 OR Referat Organizacyjny - BOM 115
15 OR Referat Organizacyjny - BOM 116
25 OR Referat Organizacyjny 117
25 FB Referat Finansowo-Budżetowy 125
20 OR Referat Organizacyjny - Archiwista 119
20 BR Biuro Rady 112
20 BR Biuro Rady 113
20A SM Sekretarz Miasta 114
22   Przewodniczący Rady Miasta 148
23 OR Sekretariat Burmistrza 120
31 Referat Ochrony Środowiska 121
31 Referat Ochrony Środowiska 122
31 Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska 123
26 SO Referat Spraw Obywatelskich -dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja działalności gospodarczej 126
26 SO Referat Spraw Obywatelskich -dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja działalności gospodarczej 127
26 USC Urząd Stanu Cywilnego 124
26B SO Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 124
30 GK Referat Gospodarki Komunalnej Inspektor ds. dróg 130
30 GK Referat Gospodarki Komunalnej 130
30A GK Referat Gospodarki Komunalnej 128
32 ZBM/GK Zastępca Burmistrza/Kierownik Referatu GK 132
33 RP Radca Prawny 144
34 EZKS Kierownik Ref. Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 134
35 OR Informatyk 135
36 EZKS Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 136
37 GK Pełnomocnik ds. informacji niejawnych/ Zarządzanie Kryzysowe 137
38 GPG Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 138
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji - obrót nieruchomościami 139
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 140
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji - planowanie przestrzenne, numeracja porządkowa 141
38 GPG Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji - podziały geodezyjne, regulacje stanów prawnych nieruchomości 142

275351