Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono wyników

Oferty pracy - jednostki organizacyjne miasta

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania dokumentów Lista kandydatów Wyniki naboru Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Imielinie, ul. Świętego Brata Alberta 53 b 29.11.2022 r. 30.12.2022 r.     Konkurs na stanowisko dyrektora Przed...

Budżet na 2022 r.

Projekt budżetu: Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2022 rok Budżet na 2022 r. Uchwała Nr XXXV.255.2021 Rady Miasta Imielin z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta na 2022 rok Data podpisania: 20.12.2021 r. Zmiany do budżetu:   Opublik...

Dyżur Radnych w dniu 9 stycznia 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z § 27 Statutu Miasta Imielin w miesiącu grudniu nie ma dyżuru Radnych, kolejny dyżur odbędzie się 9 stycznia 2023 roku....

Wykaz obowiązujących miejscowych planów

l.p.   Nazwa planu Uchwała Rady Miasta Imielin Rysunek planu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego   1   Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej, przyległym do zbiornika wody pitnej X/46/2003 z 26.09.2003r. rysunek planu obszar...

Wykaz wszystkich miejscowych planów

Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Uchwała Rady Miasta Imielin Data uchwalenia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 1.  M.p.z.p. terenu górniczego "Imielin" w Imielinie Przedsiębiorstwa Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach &...

Budżet na 2023 r.

Projekt budżetu: Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2023 rok Budżet na 2023 r. Data podpisania:   Zmiany do budżetu:   Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego   Sprawozdanie:  - Opinia RIO:   ...

Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe

Jeżeli chcesz złożyć deklarację lub informację podatkową, możesz to zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajdziesz odnośniki do dostępnych elektronicznych formularzy. Deklaracje i informacje musisz opat...

101549