Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono wyników

Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin   Uchwała Nr XXIII.154.2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin   STUDIUM&nb...

Rejestr złożonych petycji

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. Wyłączenie j...

Oferty pracy - jednostki organizacyjne miasta

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania dokumentów Lista kandydatów Wyniki naboru Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Imielinie, ul. W. Sapety 10 21.02.2022 r. 08.04.2022 r. lista informacja o nierozstrzygnięciu konkursu Pracownik Socjalny w MOPS...

Oferty pracy - Urząd Miasta Imielin

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania dokumentów Lista kandydatów Wyniki naboru Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej 29.04.2022 r. 20.05.2022 r.     Podinspektor w Referacie Organizacyjnym 17.12.2021 r. 07.01.2022 r.   wynik Inspektor w Referac...

„Rozbiórka budynków w Imielinie w 2022 roku.”

  „Rozbiórka budynków w Imielinie w 2022 roku.” GK.271.14.2022 Protokół z otwarcia ofert GK.271.14.2022 rozbiórki Imielin 2022-sig.pdf /Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania GK.271.14.2022-sig.pdf Odpowiedz ...

55975