Przejdź do stopki

Polityka prywatności

Treść

Co warto wiedzieć?

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy, tzw. Rozporządzenie RODO. Ich najważniejszym celem jest wzmocnienie ochrony Twoich danych osobowych, które są przetwarzane również przez Urząd Miasta w Imielinie.
Burmistrz Miasta Imielin, aby realizować zadania dla mieszkańców gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące Ciebie.

Staramy się, aby:

 • nigdy nie pobierać zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych;
 • Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś;
 • dostęp do danych miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Twojej sprawy;
 • Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne.

Korzystamy z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania. Informacji, które dotyczą Ciebie nie przekazujemy innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Ochrona danych jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Urzędu Miasta Imielin.

O czym musimy Cię poinformować?

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu, na tablicy ogłoszeń lub bezpośrednio w dostępnych formularzach. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.
Poniżej znajdziesz ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi dokładnie.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane. Do tych praw należą:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Imielin przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest też naszym bezpieczeństwem!

Monitoring – jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo, ochronę mienia, jak również w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz wykorzystujemy w naszej pracy rozwiązania zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednym z nich jest system monitoringu wizyjnego, który możemy podzielić na dwa obszary:

 • pierwszy zabezpiecza przede wszystkim wnętrza budynku urzędu, ale i teren wokół niego. Wszystkie pomieszczenia objęte tym systemem oznaczyliśmy odpowiednim znakiem;
 • drugi to monitoring miejski. Ten system obserwuje sporą część miasta, w tym strefy użyteczności publicznej oraz główne ciągi komunikacyjne i służy przede wszystkim wykrywaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Jest stale rozbudowywany dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jaką sprawę załatwiasz i jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z  przepisów prawa.

Czy dotyczące Ciebie decyzje będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany?

Przekazane dane w większości przypadków nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zostaniesz o tym poinformowany.

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć pomocy.

 • Administrator Danych – Burmistrz Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41- 407 Imielin
 • Inspektor Ochrony Danych – Damian Krzemień, e-mail: iod@imielin.pl
 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Lista Linków

Pliki do pobrania

Ogólna klauzla informacyjna 112.87 KB

265069