UWAGA: WERSJA ARCHIWALNA BIP DOSTĘPNA POD ADRESEM http://archiwum.bip.imielin.pl

Przejdź do stopki

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść

URZĄD MIASTA IMIELIN

ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
powiat bieruńsko - lędziński
woj. śląskie,

tel. (32) 225 55 05, (32) 225 55 07

e-mail: burmistrz@imielin.pl
strona internetowawww.imielin.pl


adres esp na ePUAP2: /2477bejbt5/pisma

REGON gminy Imielin: 276258262

NIP gminy Imielin: 2220041485

Urząd Miasta Imielin

 

Godziny pracy Urzędu:
 

 

Poniedziałek: od 7.30 do 17. 00
Wtorek - czwartek: od 7.30 do 15.30
Piątek: od 7.30 do 14.00

Godziny pracy kasy:

 

 

Poniedziałek: od 7.45 do 17. 00
Wtorek - czwartek: od 7.45 do 15.30
(w tym przerwa) 13.00 do 14.00
Piątek: od 7.45 - 13:00

Konto bankowe dochodowe:

Bank PEKAO S.A.: 58124042271111000048459484

Podatki i opłaty: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,odsetki od zaległości podatkowych.

Pozostałe dochody: czynsz użytkowy, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż gruntu, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za dane osobowe, odszkodowania, odsetki od zaległości, opłata skarbowa (m. in. pełnomocnictwa, skrócone akty małżeństwa, zgonu).

Nr konta bankowego depozytowego do wpłat wadium:

Bank PEKAO S.A.: 88124042271111000048439835

Tłumacz migowy w Urzędzie:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązkiem gminy jest zapewnienie osobom niesłyszącym i słabosłyszącym tłumacza migowego. Tłumacz języka migowego.

275358