Przejdź do stopki

Ogłoszenia o Sesji Rady Miasta

Treść

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 31 maja 2023 roku

Imielin, dnia 24 maja 2023 roku. Rada Miasta Imielin RM.0002.55.2023   O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 31 maja 2023 r. o godz

236676