Przejdź do stopki

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie.”

Treść

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie.”

GK.271.9.2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania GK.271.9.2022 BZP.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty kanalizacja zbiornik GK.271.9.2022-sig.pdf

ZP-21 Porównanie złożonych ofert kanalizacja zbiornik GK.271.9.2022-sig.pdf

Protokół z otwarcia ofert GK.271.9.2022 - kanalizacja san. i zbiornik Imielin-sig.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zadania kanalizacja san. i zbiornik GK.271.9.2022-sig.pdf

Zmiana treści SWZ kanalizacja i zbiornik Imielin GK.271.9.2022-sig.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zbiornik i kanalizacja Imielin GK.271.9.2022.pdf

Odpowiedz na pytanie z dnia  22.03.2022-sig.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - zbiornik i kanalizacja sanitarna Imielin 2022.pdf

SWZ zbiornik i kanalizacja sanitarna Imielin-sig.pdf

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    nowy
  • Umieścił
    Mariusz Gaweł

Pliki do pobrania

Załącznik 7 a OPZ.zip 19842.62 KB
Załącznik 7 b OPZ.zip 44628.9 KB
Załącznik 7 c OPZ.zip 759.88 KB
Załącznik 7 d OPZ.zip 51029.23 KB
Załącznik 7 e OPZ.zip 32604.25 KB

68750