Przejdź do stopki

postępowania krajowe i unijne

Treść

„Rozbiórka budynków w Imielinie w 2022 roku.”

nowy

  „Rozbiórka budynków w Imielinie w 2022 roku.” GK.271.14.2022 Protokół z otwarcia ofert GK.271.14.2022 rozbiórki Imielin 2022-sig.pdf /Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania GK.271.14.2022-sig.pd

55975