Przejdź do stopki

do 130.000 zł

Treść

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ulicy REJTANA w Imielinie.”.

nowy

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ulicy REJTANA w Imielinie. GK.271.9.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty ul. Rejtana Imielin.pdf Zapytanie ofertowe:Rejtana.Projekt.02_Zapytanie.pdf

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną i odbiornikami gazu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielolokalowych w Imielinie.”

nowy

  „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną i odbiornikami gazu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielolokalowych w Imielinie.” GK.271.8.2022     Zawiadomienie o wyborze oferty

253059