Przejdź do stopki

do 130.000 zł

Treść

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną i odbiornikami gazu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielolokalowych w Imielinie.”

nowy

  „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną i odbiornikami gazu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielolokalowych w Imielinie.” GK.271.8.2022     Zawiadomienie o wyborze oferty

112955