Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

Zarządzenie Nr BM.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kulturalnego "Sokół" w Imielinie

Zarządzenie Nr BM.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kulturalnego "Sokół" w Imielinie na wsparcie realizacji zadania pt. "Dokumentacja audiowizualna działalności artystycznej chóru Harfa z Imielina pod dyrekcją R.Jochymczyka podczas koncertu jubileuszowego z okazji 60-lecia zespołu w dniu 23.04.2022 roku w Kościele M.B. Szkaplerznej w Imielinie.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku hali widowiskowo-sportowej w Imielinie, ul.Sapety 8a został zakończony wynikiem negatywnym

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta Imielin informuje, że pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku hali widowiskowo-sportowej w Imielinie, ul.Sapety 8a został zakończony wynikiem negatywnym.

Zarządzenie Nr BM.0050.11.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Wiosennej,

Zarządzenie Nr BM.0050.11.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Wiosennej, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr BM.0050.10.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Kolejowej,

Zarządzenie Nr BM.0050.10.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr BM.0050.9.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Kolejowej,

Zarządzenie Nr BM.0050.9.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Imielin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

131501