Przejdź do stopki

Obwieszczenia

Treść

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała, odcinek I/B Węzeł „Kosztowy II”

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała, odcinek I/B Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)” w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała, odcinek I/B Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wydaniu Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer BRL7105A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wydaniu Decyzji Nr CP/ 1 /23 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer BRL7105A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na części nieruchomości o pow. 144 m2 położonych w Imielinie przy ul. Zachęty, oznaczonych jako działki nr 121 oraz 792/252”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer BRL7105A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na części nieruchomości o pow. 144m2 położonych w Imielinie przy ul. Zachęty, oznaczonych jako działki nr 121 oraz 792/252".

187690