Przejdź do stopki

Zawiadomienia

Treść

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, zlokalizowanej w Imielinie przy ul. Józefa Hallera 39, w terminie od 08.07.2024 do 12.07.2024.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lipca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.30.2022.mko.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lipca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.30.2022.mko.2, w sprawie ponownego prowadzenia przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

275305