Przejdź do stopki

Komunikaty

Treść

UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR MIASTA IMELIN – STREFĄ OBJETĄ ZAKAŻENIEM

Informujemy, iż w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego (mewy) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego (zbiornik wodny Dziećkowice) wyznaczono strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwaną „strefą objętą zakażeniem”, obejmującą obszar miasta Jaworzno i Mysłowice oraz powiat bieruńsko-lędziński.

275371