Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Treść

INFORMACJA na temat stypendiów naukowych

I N F O R M A C J A   Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o styp

131501