Przejdź do stopki

„Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ulicy Hallera i ulicy Poniatowskiego w Imielinie.”

Treść

 

„Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ulicy Hallera i ulicy Poniatowskiego w Imielinie.”   

GK.271.29.2022

Ogłoszenie o wyniku postepowania BZP GK.271.29.2022%20.pdf

Ogłosznie o wyborz najkorzystniejszej oferty projekty drogowe cz.2 -sig.pdf

ZP-21 Porównanie złożonych ofert projekty drogowe cz.2 GK.271.29.2022-sig.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania cz. 1 projekty drogowe Imielin2022-sig.pdf

Protokół z otwarcia ofert - projekty drogowe Imielin GK.271.29.2022-sig.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zadania projekty drogowe 2022 Imielin GK.271.29.2022-sig.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - projekty drogowe Imielin 2022.pdf

SWZ rojekty drogowe Imielin 2022.pdf

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony
  • Umieścił
    Mariusz Gaweł

Pliki do pobrania

101549