Przejdź do stopki

ul. Nowozachęty (II)

Treść

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego ul. Nowozachęty:

- Rysunek Planu

- Projekt Uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowozachęty:

- Rysunek Prognozy

- Tekst

Uzasadnienie:

- Uzasadnienie

 

Obwieszczenie

Uchwała intencyjna

Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Klauzula RODO

Informacja dotycząca uczestnictwa w dyskusji publicznej online

265018