Przejdź do stopki

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

Treść

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.

145760