Przejdź do stopki

Studium uwarunkowań

Treść

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin

 

Uchwała Nr XXIII.154.2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IMIELIN

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego: struktura funkcjonalno-przestrzenna

 

Załączniki graficzne do studium

 

253148