Przejdź do stopki

Budżet na 2022 r.

Treść

Sprawozdanie roczne za 2022 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Imielin za 2022 rok

Projekt budżetu:

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Budżet na 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.255.2021 Rady Miasta Imielin z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Data podpisania:

20.12.2021 r.

Zmiany do budżetu:

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.8587
Ogłoszony: 27.12.2021

Sprawozdanie:

 Informacje o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2022 rok

Opinia RIO:

265065