Przejdź do stopki

Budżet na 2021 r.

Treść

Projekt budżetu:

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Budżet na 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/172/20 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Data podpisania:

16.12.2020r.

Zmiany do budżetu:

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.9252
Ogłoszony: 18.12.2020

Sprawozdanie:

 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Imielin za 2021 rok

Opinia RIO:

275287