Przejdź do stopki

Budżet na 2020 r.

Treść

Projekt budżetu:

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Budżet na 2020 r.

Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Data podpisania:

18.12.2019r.

Zmiany do budżetu:

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.9147
Ogłoszony: 24.12.2019

Sprawozdanie:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Imielin za 2020 rok

Opinia RIO:

275318