Przejdź do stopki

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

Treść

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – część A:

- Rysunek Planu

- Projekt Uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – część A:

- Rysunek prognozy

- Tekst

Uzasadnienie:

- Uzasadnienie

 

Obwieszczenie

Uchwała intencyjna

Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Klauzula RODO

Informacja dotycząca uczestnictwa w dyskusji publicznej online

Protokół z dyskusji publicznej

236624