Przejdź do stopki

Przepisy prawa

Treść

Uchwała Nr LIX/414/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr LIX/413/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XLVIII/336/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XLVIII/335/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Miasta Imielin z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXXVI/231/2021 Rady Miasta Imielin z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/251/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku w sprawie opłaty targowej.

 

XII/83/2019 Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.

 

Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr XL/251/2018  Rady Miasta Imielin z 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

 

236637