Przejdź do stopki

Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe

Treść

Jeżeli chcesz złożyć deklarację lub informację podatkową, możesz to zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajdziesz odnośniki do dostępnych elektronicznych formularzy.

Deklaracje i informacje musisz opatrzyć profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aktualne formularze podatkowe dostępne na platformach ePUAP :

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych (DN-1)
Formularz deklaracji na podatek rolny osób prawnych (DR-1)
Formularz deklaracji na podatek leśny osób prawnych (DL-1)
Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1)
Formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)
Formularz informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)

 

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN1

Załącznik- ZDN-1
Załącznik - ZDN-2

2. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik ZDR-1
Załącznik ZDR-2

3. DEKLARACJA  NA PODATEK LEŚNY DL-1

Załącznik ZDL-1
Załącznik ZDL-2

4. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH i  OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1

Załącznik ZIN-1
Załącznik ZIN-2
Załącznik ZIN-3
 

5. INFORMACJA O GRUNTACH IR-1

Załącznik ZIR-1
Załącznik ZIR-2
Załącznik ZIR-3

6. INFORMACJA O LASACH IL-1

Załącznik ZIL-1
Załącznik ZIL-2
Załącznik ZIL-3


7. DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Załącznik DT-1/A

275339