Przejdź do stopki

Wykaz wszystkich miejscowych planów

Treść

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Rady

Miasta Imielin

Data uchwalenia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
1.

 M.p.z.p. terenu górniczego "Imielin" w Imielinie Przedsiębiorstwa Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach

 

Nr XXXV/178/2001 14 grudnia 2001 r.

 Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 5 z dnia
05.02.2002 r., poz. 222

2.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Banachiewicza-Kusocińskiego-Rubinowa  Nr XL/204/2002 31 maja 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1627
3.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Bartnicza-Sikorskiego  Nr XL/203/2002 31 maja 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1626
4.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ul. Wandy  Nr VI/28/2003 28 marca 2003 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 47 z dnia 23.05.2003 r., poz. 1361
5.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Sapety i Pokoju  Nr X/47/2003 26 września 2003 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 96 z dnia 30.10..2003 r., poz. 2563
6.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej, przyległym do zbiornika wody pitnej  Nr X/46/2003 26 września 2003 r.  Dz. Urz. Woj. śl. Nr 96 z dnia 30.10.2003 r., poz. 2562
7.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie przyległym do zbiornika wody pitnej obejmującym ulice: Wandy, Bursztynową, Malczewskiego i Sikorskiego  Nr XI/52/2003 29 października 2003 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 102 z dnia 20.11.2003 r., poz. 2703
8.  Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Żeńców-Kolejowa  Nr XXI/101/2004 24 września 2004 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 112 z dnia 29.11.2004 r., poz. 3195
9*.  M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej od ul. Wodnej do ul. Nowozachęty  Nr XXVI/136/2005 28 stycznia 2005 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 33 z dnia 24.03.2005 r., poz. 903
10*.

 M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicą gen. J. Hallera i Karolinki

M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicą gen.  J. Hallera i Karolinki

 Nr XXIX/146/2005 31 marca 2005 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 64 z dnia 23.05.2005 r., poz. 1659
11*.  M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Nowozachęty, od ulicy Łąkowej, Imielińskiej, przez częśc ulicy Sapety, Wandy, Bartniczej, do ul. Wodnej  Nr XLVI/224/2006 25 października 2006 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131 z dnia 16.11.2006 r., poz. 3779
12*.  M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety  Nr XII/48/2007 28 września 2007 r.  Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 197 z dnia 26.11.2007 r., poz. 3840
13**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej

Nr VII/33/2011

Wyrok WSA

Nr XII/86/2019

27 kwietnia 2011 r.

 

29 pażdziernika 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 153 z dnia 19.07.2011 r., poz. 2848

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8.11.2019 r. poz. 7470

14**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej

Nr VII/34/2011

Wyrok WSA

Nr XII/87/2019

27 kwietnia 2011 r.

 

29 pazdziernika 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 153 z dnia 19.07.2011 r., poz. 2849

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8.11.2019 r. poz. 7471

15**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia

Nr VII/35/2011

Wyrok WSA

Nr XII/88/2019

27 kwietnia 2011 r.

 

29 pazdziernika 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 153 z dnia 19.07.2011 r., poz. 2850

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8.11.2019 r. poz. 7472

16**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej

Nr IX/48/2011

Wyrok WSA

stwierdzający nieważność uchwały w całości

28 czerwca 2011 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 252 z dnia 21.10.2011 r., poz. 4202
17**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego

Nr IX/46/2011

Wyrok WSA

stwierdzający nieważność uchwały w całości

28 czerwca 2011 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 257 z dnia 28.10.2011 r., poz. 4305
18**. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej

Nr IX/45/2011

Wyrok WSA

28 czerwca 2011 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 257 z dnia 28.10.2011 r., poz. 4304
19.

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej

Nr XVI/96/2012 25 stycznia 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.  z dnia 08.03.2012 r., poz. 1117

20. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej Nr XXV/ 157/2012 28 listopada 2012 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 08.01.2013 r. poz. 164
21. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

 

NR XVIII/175/2013

(t.j. Dz. U. z 2 grudnia 2020r., poz. 8504 )


 

27 lutego 2013 r.

02 grudnia 2020 r.
 

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15.03.2013r. poz. 2474

DZ. URZ. WOJ. Sl. z 2 grudnia 2020 r.  poz 8504

 

 

22. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego Nr XXXI/194/2013 29 maja 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12.06.2013r. poz. 4290

23.

M.p.z.p. miasta Imielin wzdłuż Potoku Imielinka - pomiędzy ulicami Imielińską i Malornego

Nr XLVI/303/2014 22 października 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 22.10.2014r.

poz. 5344

24. M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicami Zachęty i Poniatowskiego Nr XLVI/304/2014 22 października 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 22.10.2014r.

poz. 5345

25. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Kordeckiego, Hallera i Skargi Nr XLVII/307/2014 7 listopada 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19.11.2014r.

poz. 5958

26. M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie wzgórza Golcówka Nr III/16/2015 28 stycznia 2015r.  Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03.02.2015r.

poz. 459
27***. M.p.z.p miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin

NR IX/55/2015

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność planu
w całości

24 czerwca 2015r. Dz. Urz. Woj. Śl. Z dnia 6 lipca 2015r. Poz. 3657
28. M.p.z.p miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin NR X/57/2015 26 sierpnia 2015r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 3 września 2015r. poz. 4453
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty NR XLI/253/2018 26 marca 2018r.  Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 kwietnia 2018r. poz. 2157
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską NR XLI/254/2018 26 marca 2018r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 kwietnia 2018r. poz. 2158
31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin
dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP,nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta
Nr XLIV/276/2018 27 czerwca 2018r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 lipca 2018r. poz. 4434
32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "JAMNICE" - część A

Nr XIII/98/2019

 

27 listopada 2019 r. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8660 z 11.12.2019 r.
33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru SARGANY Nr XIV/104/2019 r 18 grudnia 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9149 z dnia 24.12.2019 r.

 

34 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE" - część A Nr XV/110/2020 29 stycznia 2020r. Dz.Urz. Woj. Śl. poz. 1129 z 05.02.2020 r.
35 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” – część B XXVIII/203/2021 28 kwietnia 2021 r. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3264 z  07.05. 2021r.
36 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” - część B XXVIII/204/2021 28 kwietnia 2021 r. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3265 z 07.05. 2021r.
37 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowozachęty

XLV/306/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność planu
w całości

31 sierpnia 2022 r. Dz. Urz. Woj. Sla. z 2022 r., poz. 5690
38 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Imielińskiej – Północ

XLV/307/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność planu
w całości

31 sierpnia 2022 r. Dz. Urz. Woj. Sla. z 2022 r., poz. 5691
39 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „Cisowiec”

XLV/305/2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność planu
w całości

31 sierpnia 2022 r. Dz. Urz. Woj. Sla. z 2022 r., poz. 5689
40 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowozachęty  XLVII/322/2022 26 października 2022 r. DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6959
41 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Imielińskiej – Północ XLVII/323/2022 26 października 2022 r. DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6960
42 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru ,,Cisowiec" LI/355/2023 31 stycznia 2023r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 1310 z dn. 10 lutego 2023 r.
43 M.p.z.pl miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – część A LIX/406/2023  30 października 2023 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 8334 z dn. 13 listopada 2023 r.

 

*   uchwalone na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

** wyrok WSA w Gliwicach

*** rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

    wyrok prawomocny

 

275301