Przejdź do stopki

Wykaz obowiązujących miejscowych planów

Treść

l.p.  

Nazwa planu

Uchwała Rady Miasta Imielin

Rysunek planu

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

 

1  

Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej, przyległym do zbiornika wody pitnej

X/46/2003

z 26.09.2003r.

rysunek planu 

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 96 z dnia 30.10.2003r., poz. 2562

2

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Nowozachęty od ul. Łąkowej, Imielińskiej, przez część ulicy Sapety, Wandy, Bartniczej do ul. Wodnej

XLVI/224/2006

z 25.10.2006.r

rysunek planu 

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 131 z dnia 16.11.2006r., poz. 3779

3

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

XXVIII/175/2013 z  27 lutego 2013 r.

(t.j. Dz. Urz. z 2 grudnia 2020r., poz. 8504 )

 

rysunek planu 

Dz.Urz.Woj.Śl. z 15.03.2013 roku poz. 2474

tekst jednolity opublikowany w:

DZ. URZ. WOJ. Sl. z 2 grudnia 2020 r.  poz 8504

 

4 M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego

Nr XXXI/194/2013

z 29.05.2013 r.

rysunek planu Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12.06.2013r. poz. 4290

5

M.p.z.p. miasta Imielin obejmujący obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin

X/57/2015

z 26.08.2015r.

rysunek planu 

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03.09.2015r. poz. 4453

6

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińskiej

XLI/254/2018

z 26.03.2018r.

rysunek planu 

 Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.04.2018r. poz. 2158

7

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta

XLIV/276/2018

z 27.06.2018r.

rysunek planu 

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 06.07.2018r. poz. 4434

8

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” - część A

XIII/98/2019

z 27.11.2019r.

rysunek planu 

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 8660 z 11.12.2019r.

9

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „SARGANY”

XIV/104/2019 r

z 18.12.2019r.

rysunek planu 

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 9149 z 24.12.2019r

10

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” – część A

XV/110/2020

z 29.01.2020r.

rysunek planu 

Dz.Urz. Woj. Śl. poz. 1129 z 05.02.2020 r.

11 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” – część B
28 kwietnia 2021 r.
rysunek planu  Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3264 z  07.05. 2021r.
12 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” - część B XXVIII/204/2021
28 kwietnia 2021r.
rysunek planu  Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3265 z 07.05.2021r.
13 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowozachęty  XLVII/322/2022
26 października 2022r.
rysunek planu  DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6959
14 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Imielińskiej – Północ XLVII/323/2022
26 października 2022r.
rysunek planu  DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.6960
15

M.p.z.p. miasta Imielin dla  dla obszaru ,,Cisowiec"

LI/355/2023
31 stycznia 2023r.

rysunek planu

Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 1310 z dn. 10 lutego 2023 r.

16 M.p.z.pl miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – część A LIX/406/2023 
z dnia 30 października 2023 r.
rysunek planu Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 8334 z dn. 13 listopada 2023 r.

 

WYJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW:

 m.p. ogólny z.p. – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego

M.p.z.p. – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

wyrok prawomocny

212447