Przejdź do stopki

Wykaz obowiązujących miejscowych planów

Treść

l.p.  

Nazwa planu

Uchwała Rady Miasta Imielin

Rysunek planu

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

 

1  

Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej, przyległym do zbiornika wody pitnej

X/46/2003

z 26.09.2003r.

rysunek planu obszar  1

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 96 z dnia 30.10.2003r., poz. 2562

Zmiana m.p. ogólnego z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Żeńców-Kolejowa

XXI/101/2004

z 24.09.2004r.

rysunek planu obszar 2

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 112 z dnia 29.11.2004r., poz. 3195

3

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Maratońskiej od ul. Wodnej do ul. Maratońskiej

 XXVI/136/2005

28.01.2005r.

w części uchylony planem zapisanym pod poz.: 12

rysunek planu obszar 3

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 33 z dnia 24.03.2005r., poz. 903

4

M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicą gen. J. Hallera i Karolinki

 XXIX/146/2005

z 31.03.2005.r

 rysunek planu obszar 4

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 64 z dnia 23.05.2005r., poz. 1659

5

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulicy Nowozachęty od ul. Łąkowej, Imielińskiej, przez część ulicy Sapety, Wandy, Bartniczej do ul. Wodnej

XLVI/224/2006

z 25.10.2006.r

w części uchylony planami zapisanymi pod poz.:

10; 12; 17 ; 19

rysunek planu obszar 5

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 131 z dnia 16.11.2006r., poz. 3779

6

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Ściegiennego, Wróblewskiego, Wyzwolenia i Sapety

XII/48/2007

z 28.09.2007r.

w części uchylony planem zapisanym pod poz.: 17

rysunek planu obszar 6

Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 197 z dnia 26.11.2007r., poz. 3840

7

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Hallera, Skargi, Pośpiecha, Imielińskiej i Łąkowej

VII/33/2011

z 27.04.2011r.

Wyrok WSA

XII/86/2019

z 29.10.2019 r.

w części uchylony planem zapisanym pod poz.: 19

rysunek planu obszar 7 Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 153, z dnia 19.07.2011r., poz. 2848

 

 
Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 8.11.2019r. poz. 7470

8

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Grzybowej, Kordeckiego, Karolinki, Liliowej i Imielińskiej

VII/34/2011

z 27.04.2011r.

Wyrok WSA

XII/87/2019

z 29.10.2019 r.

 rysunek planu obszar 8 Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 153, z dnia 19.07.2011r., poz. 2849

 

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 8.11.2019r. poz. 7471

9

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Satelickiej, Kolejowej, Drzymały, Dobrej i Wyzwolenia

VII/35/2011

z 27.04.2011r.

Wyrok WSA


XII/88/2019

z 29.10.2019 r.

w części uchylony planami zapisanymi pod poz.: 18; 20

 rysunek planu obszar 9 Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 153, z dnia 19.07.2011r., poz. 2850

 

 
Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 08.11.2019r. poz. 7472

10

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

XXVIII/175/2013 z  27 lutego 2013 r.

(t.j. Dz. Urz. z 2 grudnia 2020r., poz. 8504 )

 

rysunek planu obszar 10

Dz.Urz.Woj.Śl. z 15.03.2013 roku poz. 2474

 

DZ. URZ. WOJ. Sl. z 2 grudnia 2020 r.  poz 8504

 

11

M.p.z.p. miasta Imielin wzdłuż Potoku Imielinka – pomiędzy ulicami Imielińską i Malornego

XLVI/303/2014

z 22.10.2014r.

rysunek planu obszar 11

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 22.10.2014r. poz. 5344

12

M.p.z.p. miasta Imielin pomiędzy ulicami Zachęty i Poniatowskiego

XLVI/304/2014

z 22.10.2014r.

rysunek planu obszar 12

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 22.10.2014r. poz. 5345

13

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie ulic Kordeckiego, Hallera i Skargi

XLVII/307/2014

z 07.11.2014r.

rysunek planu obszar 13

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 19.11.2014r. poz. 5958

14

M.p.z.p. miasta Imielin w rejonie Golcówka

III/16/2015

z 28.01.2015r.

rysunek dla obszaru 14

Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 03.02.2015r. poz. 459

15

M.p.z.p. miasta Imielin obejmujący obszar położony wzdłuż zachodniego brzegu Zbiornika Imielin

X/57/2015

z 26.08.2015r.

rysunek planu obszar 15 

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03.09.2015r. poz. 4453

16

M.p.z.p. miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego i Nowozachęty

XLI/253/2018

z 26.03.2018r.

rysunek planu obszar 16

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.04.2018r. poz. 2157

17

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińskiej

XLI/254/2018

z 26.03.2018r.

rysunek planu obszar 17

 Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.04.2018r. poz. 2158

18

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru położonego pomiędzy ulicą św. Brata Alberta, torami kolejowymi PKP, nasypem kolejowym „Maczki Bór”, a zachodnią granicą miasta

XLIV/276/2018

z 27.06.2018r.

rysunek planu obszar 18

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 06.07.2018r. poz. 4434

19

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” - część A

XIII/98/2019

z 27.11.2019r.

rysunek planu obszar 19

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 8660 z 11.12.2019r.

20

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „SARGANY”

XIV/104/2019 r

z 18.12.2019r.

rysunek planu obszar 20

Dz.Urz.Woj.Śl. poz. 9149 z 24.12.2019r

21

M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” – część A

XV/110/2020

z 29.01.2020r.

rysunek planu obszar 21

Dz.Urz. Woj. Śl. poz. 1129 z 05.02.2020 r.

22 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „JAMNICE” – część B
28 kwietnia 2021 r.
rysunek planu obszar 22 Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3264 z  07.05. 2021r.
23 M.p.z.p. miasta Imielin dla obszaru „WIOSKI POŁUDNIE” - część B XXVIII/204/2021
28 kwietnia 2021r.
rysunek planu obszar 23 Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3265 z 07.05.2021r.

 

WYJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW:

 m.p. ogólny z.p. – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego

M.p.z.p. – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

wyrok prawomocny

86654