Przejdź do stopki

ul. Imielińska – Północ

Treść

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego ul. Imielińska - Północ:

- Rysunek Planu

- Projekt Uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Imielińskiej – Północ:

- Rysunek prognozy

- Tekst

Uzasadnienie:

- Uzasadnienie

 

Obwieszczenie

Uchwała intencyjna

Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Klauzula RODO

Informacja dotycząca uczestnictwa w dyskusji publicznej online

275370