Przejdź do stopki

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

Treść

Informujemy, że od dnia 18 listopada br. do dnia 09 grudnia 2022 r. będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin:

- dla obszaru Cisowiec

101548