Przejdź do stopki

„Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi.”

Treść

 

„Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej

w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi.”

GK.271.7.2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP GK.271.7.2023 ul. Adamskiego Imielin.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert GK.271.7.2023-sig.pdf

ZP-21 Szczegółówa ocena złożonych ofert-sig.pdf

Protokół - Informacja z otwarcia ofert ul. Adamskiego GK.271.7.2023-sig.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania GK.271.7.2023-sig.pdf

Informacja o zmianie treści SWZ przebudowa ul. Adamskiego Imielin 2023-sig.pdf

Odpowiedz (4) na pytanie z dnia 21.03.2023-sig.pdf

Poprawiony przedmiar cześć drogowa z odwodnieniem.pdf

Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia BZP ul. Bpa Adamskiego Imielin.pdf

Odpowiedzi (3) na pytania z dnia 20.03.2023-sig.pdf

Odpowiedzi (2) na pytania z dnia 15.03.2023-sig.pdf

Załącznik nr 1 do odpowiedzi (2) ACO-szczegóły -Model.pdf

Załącznik nr 2 do odpowiedzi (2) Katalog_SWM_Odwodnienia_01_Multiline-V200_ACO-3.pdf

Odpowiedz (1) na pytanie do SWZ z dnia 13.03.2023-sig.pdf

Ogłoszenie o zmianie obłoszenia 2023_BZP 00124203_01.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu BZP ul. Adamskiego Imielin GK.271.7.2023.pdf

SWZ ul.Adamskiego Imielin 2023-sig.pdf

Informacja do SWZ o zauważonej omyłce pisarskiej-sig.pdf

Informacja 2 do SWZ o zauważonej omyłce pisarskiej-sig.pdf

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    nowy
  • Umieścił
    Mariusz Gaweł

Pliki do pobrania

Załacznik nr 7.1 OPZ.zip 24809.8 KB
Załącznik nr 7.2 OPZ.zip 21923.85 KB
Załącznik nr 7.3 OPZ.zip 20050.01 KB
Załącznik nr 7.4.1 OPZ.zip 43039.23 KB
Załącznik nr 7.4.2 OPZ.zip 39633.77 KB
Załącznik nr 7.5 OPZ.zip 39256.26 KB
załącznik nr 7.6 OPZ.zip 23268.36 KB

264996