Przejdź do stopki

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Imielin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r."

Treść

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Imielin

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r."

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023- Imielin GK.271.27.2022-sig.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert do postępowania GK.271.27.2022-sig.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania odpady 2023 GK.271.27.2022-sig.pdf

Odpowiedzi na pytania do SWZ z dni 14.10.2022 - odpady komunalne Imielin 2023 GK.271.27.2022-sig.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U.E.odpady komunalne Imielin 2023.pdf

SWZ odpady komunalne Imielin 2023-sig.pdf

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    nowy
  • Umieścił
    Mariusz Gaweł

Pliki do pobrania

101548