Przejdź do stopki

„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2022 roku." (postępowanie drugie)

Treść

 

„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów

na terenie Miasta Imielin w 2022 roku."

GK.271.16.2022

Ogloszenie o wykonaniu umowy rowy Imielin 2022.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania rowy Imielin 2022 - GK.271.16.2022.pdf

Zawiadomienie o odwołaniu rowy 2022 Imielin GK.271.16.2022-sig.pdf

Odwołanie.BES.pdf

Odwołanie załącznik nr 1.pdf

Odwołanie załacznik nr 2.pdf

Odwołanie załacznik nr 3.pdf

Odwołanie załącznik nr 4.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GK.271.16.2022 rowy Imielin 2-sig.pdf

ZP-21 Porównanie złożonych ofert rowy 2-sig.pdf

Protokół z otwarcia ofert - rowy 2022 Imielin GK.271.16.2022-sig.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania rowy 2022 Imielin (2) 20GK.271.16.2022-sig.pdf

Informacja o zmianie treści SWZ 2022-sig.pdf

Odpowiedz na pytanie do SWZ z dnia 12.05.2022-sig.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu rowy GK.271.16.2022 (2).pdf

SWZ rowy 2022 (2)-sig.pdf

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony
  • Umieścił
    Mariusz Gaweł

Pliki do pobrania

101549