Przejdź do stopki

Przepisy prawa

Treść

Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

Uchwała Nr XLI/277/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

Uchwała Nr XLI/276/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

Zarządzenie Nr BM.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Imielinie.

275311