Przejdź do stopki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE UTWORZENIA OBWODÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU I DO SENATU W 2023 ROKU DLA OBYWATELI POLSKICH PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Treść

236639