Przejdź do stopki

Rok 2023

Treść

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Imielin przez organy zewnętrzne w 2023 roku
L.p. Jednostka kontrolująca  Termin kontroli Przedmiot kontroli
1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 10.03.2023 r. - 13.03.2023 r. Kontrola realizacji projektu RPSL.09.02.10-24-0025/22

275357