Przejdź do stopki

Rok 2022

Treść

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Imielin przez organy zewnętrzne w 2022 roku
L.p. Jednostka kontrolująca  Termin kontroli Przedmiot kontroli
1. Archiwum Państwowe w Katowicach 13.05.2022 r. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy archiwalnej
2. WFOŚ i GW 03.08.2022 r. Kontrola wydatkowania środków - umowa pożyczki 148/2019/95/OA/pce/P
3. Wojewoda Śląski 17.10.2022 r. - 15.11.2022 r. Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 

275298