Przejdź do stopki

Żłobki i kluby dziecięce

Treść

UCHWAŁY RADY MIASTA IMIELIN

- Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Imielin (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj

86213