Przejdź do stopki

Żłobki i kluby dziecięce

Treść

- Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Imielin (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 257, poz. 4306 z 2011 roku)

 - Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Imielin

Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 25.09.2019 r.w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin/ Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 września 2019 roku poz. 6480/ - obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

86195