Przejdź do stopki

„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2023 roku.”

Treść

 

„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów

na terenie Miasta Imielin w 2023 roku.”

GK.271.6.2023

Ogłoszenie BZP o wyniku postępowania GK.271.6.2023.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty rowy Imielin 2023-sig.pdf

Informacja z otwarcia ofert - protokół z otwarcia ofert  rowy Imielin 2023 GK.271.6.2023-sig.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania rowy 2023 Imielin GK.271.6.2023-sig.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu BZP rowy 2023 Imielin.pdf

SWZ rowy Imielin 2023 (n).pdf

Informacja do SWZ o zauważonej omyłce pisarskiej-sig.pdf

  • Status przetargu
    nowy
  • Umieścił
    Mariusz Gaweł

Pliki do pobrania

SWZ rowy Imielin 2023 (2)-sig.pdf 18609.97 KB

131502