Przejdź do stopki

„Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ulicy Hallera w Imielinie.” (postępowanie trzecie)

Treść

„Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ulicy Hallera w Imielinie.”

(postępowanie trzecie)

GK.271.33.2022

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty projekty drogowe cz.1 GK.271.33.2022-sig.pdf

Protokół z otwarcia ofert do postępowania GK.271.33.2022-sig.pdf

Ogłoszenie  o zamówieniu BZP - projekty drogowe III Imielin 2022.pdf

SWZ projekty drogowe III Imielin 2022-sig.pdf

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    nowy
  • Umieścił
    Mariusz Gaweł

Pliki do pobrania

101549