Przejdź do stopki

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2022/2023.”

Treść

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2022/2023.” GK.271.21.2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postepowaniu GK.271.21.2022 AZ Imielin 2022/2023-sig.pdf

ZP-21 GK.271.21.2022-sig.pdf

Protokokół z otwarcia ofert Akcja Zima Imielin 2022/2023 GK.271.21.2022-sig.pdf

Informacja o kwocie jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania Akcja Zima 2022/2023 GK.271.21.2022-sig.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu AZ Imielin 2022/2023.pdf

SWZ Akcja Zima Imielin 2022/2023-sig.pdf

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    nowy
  • Umieścił
    Mariusz Gaweł

Pliki do pobrania

86195