Przejdź do stopki

Rok 2020

Treść

Zbiorcze zestawienie realizacji petycji za rok 2020

W roku 2020 zarejestrowano 1 petycję, rozpatrzono 1 petycję i 1 petycję rozpatrzono pozytywnie.

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach poniżej została zamieszczona zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych roku 2020.

 

Lp.

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Data zamknięcia sprawy

Sposób załatwienia petycji

Rozpatrujący

14.

18.06.2020

Montaż progu zwalniającego na ulicy Klonowej

21.07.2020

Zainicjowano działania w celu ustalenia możliwości realizacji petycji.

Burmistrz Miasta

 

253070