Przejdź do stopki

Rejestr złożonych petycji

Treść

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

Zamieszczenie na stałe w oficjalnym serwisie gminy wydzielonej zakładki o nazwie "Kącik przedsiębiorcy"

04.12.2015r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Odpowiedź

 

2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

 

Przystąpienie gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw-edycja 2016

18.03.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

3.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

Utworzenia przez Kierownika JST "Biblioteczki samorządowca"

21.04.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

4.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

Zaplanowania w budżecie gminy wymiany systemów operacyjnych

22.04.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

5.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

Dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

24.10.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

 

6.

 

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

 

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrze (niespalanie śmieci)

03.11.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

 7.

Szulc-Efekt sp.z.o.o

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Petycja 

opublikowanie w całosci wniosku o udostępnienie informacji publicznej w przemiocie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na stronie BIP Urzędu Miasta Imielin

 13.02.2017r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź 

8

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

Przekazanie informacji o niekomercyjnym projekcie pn.
Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018.

29.01.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

przekazano do wskazanych jednostek w dniu 15.02.2018r

9

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału Międzygminnego, 41-400 Mysłowice        ul. Mickiewicza 6-8

Petycja

w sprawie zapewnienia środków w budżecie miasta Imielin na rok 2018 na wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkicj jednostek samorządowych i Urzędu Miasta Imielin

26.03.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petyc

odpowiedz 

 10

Szulc-Efekt sp.z.o.o

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Petycja

 

w temacie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

08.03.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petyc

przekazano do wskazanych jednostek podległych podległych: szkół i przedszkola w dniach  13-14.03.2019r

11

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

w temacie wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Imielin w sprawie Eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ

04.03.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

12

Klub Malucha Baby House Małgorzata Bałys, Imielin, ul. Sapety1

Petycja

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu miasta na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dzieciecym, lub przez dziennego opiekuna.

04.06.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

13

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

Optymalizacja kosztów usług telekomunikacyjnych.

26.08.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

14

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

Montaż progu zwalniajacego na ulicy Klonowej

18.06.2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

15

Teresa Garland
skr. poczt. 88
ul. Zwirki i Wigury 13A
32-050 Skawina

Petycja

 

Petycja w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

24.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź

petycja została przekazana do właściwego organu tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

16

Teresa Garland
skr. poczt. 88
ul. Zwirki i Wigury 13A
32-050 Skawina

Petycja

Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

26.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź

petycja została przekazana do właściwego organu tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

17

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Petycja

w temacie podjęcia przez Radę Miasta Imielin uchwały w sprawie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

26.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź

petycja została przekazana do właściwego organu tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

18 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w temacie podjęcia przez Radę Miasta Imielin uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie fragmentu drogi ul. Kordiana w Imielinie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej 15.12.2021 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
19 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja Petycja pracowników administracji i obsługi Przedszkola Miejskiego w Imielinie. 29.04.2022 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
20 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w temacie budowy progów zwalniających na odcinku drogi w Imielinie przy ul. Jacka Malczewskiego 04.05.2022 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
21 Szulc-Efekt sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa
Petycja w temacie optymalizacji wydatków związanych z kosztami zakupu energi elektrycznej 04.05.2022 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
22 Szulc-Efekt sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa
Petycja w temacie umieszczenia na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP -  infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu). 18.07.2022 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

Baner informacyjny

23

Arkadiusz Stolorz
ul. Jacka Malczewskiego 19b
41-407 Imielin

Petycja w temacie montażu progów zwalniających na ul. Malczewskiego na odcinku od
ul. gen. Władysława Sikorskiego do ul. Bursztynowej
11.10.2022r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
24 Szulc-Efekt sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa
Petycja w temacie nakładania na samorządy obowiązku tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych 14.10.2022r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
25

THINK TANK - GENESIS POLONIAE

ul. Szeherezady 59
60-195 Poznań

Petycja w sprawie rozpatrzenia petycji THINK TANK- GENESIS POLONIAE z Poznania o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - prof. Stanisława Wojciechowskiego 28.10.2022r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
26 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 16.01.2023 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
27 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie zajęcia stanowiska sprzeciwu w postaci uchwały RM wobec projektowanych przepisów w sprawie złóż strategicznych 05.06.2023 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

 

28

Anna Goczoł

Petycja w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zaproponowanych cen za Żłobek Miejski w Imielinie 30.06.2023 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  
29 Szulc-Efekt sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa
Petycja w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii 15.09.2023 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
30 Szulc-Efekt sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu 27.11.2023 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
31 Łukasz Kusak Petycja w sprawie wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski, skierowanej do Ministra Infrastruktury, w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny w ciągu drogi krajowej DK44 29.01.2024 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

236619