Przejdź do stopki

Skład Komisji Rady Miasta

Treść

KOMISJA  REWIZYJNA

SKŁAD  OSOBOWY

 

1. ŚLIWKA  MARIUSZ – Przewodniczący Komisji 

2. PUDEŁKO  KRZYSZTOF – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. ŁUKASZCZYK  MACIEJ – Członek Komisji

4. SYNOWIEC  BARBARA – Członek Komisji

 

KOMISJA   SKARG, WNIOSKÓW  I  PETYCJI 

SKŁAD  OSOBOWY

 

1. KOTELA  IRENEUSZ – Przewodniczący Komisji

2. LEWIŃSKI  MICHAŁ – Członek Komisji

3. STASZEWSKI  DARIUSZ – Członek Komisji

4. SYNOWIEC  BARBARA – Członek Komisji

 

KOMISJA    BUDŻETU,  GOSPODARKI  I  ROZWOJU 

SKŁAD  OSOBOWY

 

1. STASZEWSKI  DARIUSZ – Przewodniczący Komisji

2. SZYMAŃSKA-SUŁKOWSKA  EWA – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. PIWECKA  ANNA – Członek Komisji

4. PACWA  JÓZEF – Członek Komisji

5. OLEŚ  ARTUR– Członek Komisji

6. LEWIŃSKI  MICHAŁ – Członek Komisji

7. KOTELA  IRENEUSZ – Członek Komisji

8. BISKUPSKA  MARIA – Członek Komisji

9. KAISER  TOMASZ – Członek Komisji

10. ŁUKASZCZYK  MACIEJ – Członek Komisji

11. SYNOWIEC  BARBARA – Członek Komisji

12. ŚLIWKA  MARIUSZ– Członek Komisji

13. PUDEŁKO  KRZYSZTOF – Członek Komisji

 

KOMISJA    POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  BEZPIECZEŃSTWA 

SKŁAD  OSOBOWY

 

1. PACWA  JÓZEF – Przewodniczący Komisji

2. KAISER  TOMASZ – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. PIWECKA  ANNA – Członek Komisji

4. KASPERCZYK  DARIUSZ – Członek Komisji

5. OLEŚ  ARTUR – Członek Komisji

6. LEWIŃSKI  MICHAŁ – Członek Komisji

7. KOTELA  IRENEUSZ – Członek Komisji

8. ŁUKASZCZYK  MACIEJ – Członek Komisji

9. SZYMAŃSKA-SUŁKOWSKA  EWA – Członek Komisji

 

Uchwała Nr 1/2024 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Imielin z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie wybory Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

275347