Przejdź do stopki

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Treść

INFORMACJA

W dniu 17 kwietnia 2023 roku o godz. 16.15 w sali 21 Urzędu Miasta Imielin przy ul.Imielińskiej 81 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, którego tematem będzie:

/.../

 2) Ocena realizacji progrmu współpracy miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok; informacja o realizacji programu w 2023 roku i planowanej realizacji programu w 2024 roku.

W związku z tym zapraszam na posiedzenie Komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta Imielin w celu przedstawienia swoich opinii, wniosków , propozycji.

                                             

                                               Józef Pacwa

                                               Przewodniczący

                                               Komisji Polityki Społecznej

 

Imielin, 04.04.2023r.

 

172679