Przejdź do stopki

Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19 a ustawy)

Treść

253051