Przejdź do stopki

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Treść

INFORMACJA

            W dniu 19 września 2022 roku o godz. 16.45 w sali 11 Urzędu Miasta Imielin przy ul.Imielińskiej 81 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, którego tematem będzie “ Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Program współpracy  na 2023 rok pkt. 2).

            W związku z tym zapraszam na posiedzenie Komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta Imielin w celu omówienia kierunków działalności oraz współpracy w 2023 roku.

 

Projekt programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok  został zamieszczony na stronie internetowej www.imielin.pl w BIP – organizacje pozarządowe.                                           

 

                                               Józef Pacwa

                                               Przewodniczący

                                               Komisji Polityki Społecznej

 

 

Imielin, 09.09.2022r.

 

172679