Przejdź do stopki

Informacje o środowisku i jego ochronie

Treść

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie.

Informacje te, dotyczące miasta Imielin, można uzyskać klikając w poniższy link po uzupełnieniu odpowiednio nazwy województwa, powiatu i miasta.

Lista Linków

275370