Przejdź do stopki

Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

Treść

Przyjęty na Sesji Rady Miasta Imielin w dniu 27 stycznia 2021 roku

MIESIĄC

Tematy posiedzenia

STYCZEŃ

 1. Plan pracy Komisji na 2021 rok.

LUTY

 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 rok.
 2. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023.
 3. Omówienie obszarów opracowania miejscowych planów zagospodarowania, zgodnie z przyjętą analizą.

MARZEC

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielinie za 2020 rok.
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami.
 3. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit.

KWIECIEŃ

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.
 2. Informacja o stanie realizacji budżetu za I kwartał 2021 roku.

MAJ

 1. Raport o stanie miasta.
 2. Opiniowanie Sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2020 rok.
 3. Informacja o stanie mienia.

CZERWIEC

 1. Stan rowów i przepustów w mieście.
 2. Informacja na temat modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście.

SIERPIEŃ

 1. Sprawozdanie  z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.
 2. Działalność Kamieniołomów na terenie miasta Imielin.

WRZESIEŃ

 1. Sprawozdanie z przebiegu realizacji robót inwestycyjno-remontowych w 2021 roku.
 2. Informacja na temat pozyskanych w 2021 roku środków pozabudżetowych na realizację inwestycji w mieście.
 3. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit.

PAŹDZIERNIK

 1. Podatki i opłaty lokalne.
 2. Informacja na temat realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Imielin.
 3. Informacja o stanie realizacji budżetu za III kwartały 2021 roku.

LISTOPAD

 1. Sprawozdanie z przebiegu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Imielin w latach 2011-2020.
 2. Współpraca z Powiatem w 2021 roku.

GRUDZIEŃ

 1. Budżet miasta Imielin na 2022 rok.
 2. Podsumowanie pracy komisji stałych.

275354