Przejdź do stopki

Informacja o zmianach
Strona Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19 a ustawy)
Operacja Moduł - dodanie pozycji
Autor cms042936
Data zmiany

275357